Kõik kättetoimetamised on tasuta.
Teie saadetist saadab PostNL.
Kui teid pole tellimuse kättetoimetamisel kodus, siis tavaliselt jätab kuller teie postkasti edasiste juhistega teate.

Kui vajate saadetist samal päeval, siis on parem, kui eelnevalt võtate meiega ühendust, et arutada kättesaamise võimalusi.

Tagastamine
Teil on õigus toode tagastada või vahetada uue vastu 14 päeva jooksul alates ostmistkuupäevast. Periood algab toote kättesaamise päevast. Pärast loobumisest teatamist on teil kui kliendil kaupade tagastamiseks 14 päeva. Kui teie, klient, olete teinud meie portaalis tellimuse, siis teil on õigus ostust loobuda 14 päeva jooksul. Kaupade tagastamiseks võtke meiega ühendust e-posti kaudu. Seejärel saadame teile ,,Tühistamisankeedi näidise“. Saadame e-posti kaudu kinnituse, et oleme ankeedi kätte saanud. Saate toote tagastada ka avaldust mitte saates, ent selleks peate tagastatavale tootele lisama seletuskirja, kus annate mõista, et tagastate toote. Kullerist pole võimalik loobuda. Kõnealuse perioodi jooksul tagastatud kahjustatud tooted hüvitame.

Ainult teie soovide kohaselt muudetud tooteid (nt graveeritud tooteid) ei saa tagastada/uue vastu vahetada.

Tooteid saab tagastada aadressile:

Penshop Eesti
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Holland

Tagastatava kauba eest makstud summa tagastatakse niipea kui võimalik, ent mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kättesaamist.

Lisa I: Tühistamisankeedi näidis

Tühistamisankeedi näidis

 

(täitke ja saatke tagasi see ankeet ainult siis, kui soovute lepingust taganeda)

 

-          Kellele:           [ettevõtja nimi] 

[ettevõtja geograafiline aadress]

[ettevõtja faks (kui saadaval)]

[ettevõtja e-posti aadress või muu elektrooniline aadress]

 

-          Käesolevaga kinnitan/kinnitame, et olen/oleme tühistanud lepingu, mis sisaldab toodet:

 [toode]

saadetav digitaalne sisu: [digitaalse sisu nimetus]*

teenuse tagasiside: [tagasiside teenuse kohta]*,

 

-          Tellitud*/Kätte saadud* [teenuste puhul tellimuse kuupäev või toodete puhul kättesaamise kuupäev]

 

-          [Tellija(te) nimi/nimed]

 

-          [Tellija(te) aadress(id)]

 

-          [Tellija(te) allkiri/allkirjad] (ainult siis, kui antud ankeeti saadetakse paberil)

 

* Tõmmake kriips peale, mis ei kehti antud olukorra kohta või kirjeldage olukorda.