Privaatsusteade

Penshop Europe B.V. privaatsuseeskirjad

 

Meie privaatsuseeskirjade kohta
Penshop Europe B. V. hoolitseb teie privaatsuse eest palju. Seetõttu töötleme ainult andmeid, mida vajame oma teenuse parandamiseks (täiustamiseks), ja kasutame hoolikalt teavet, mille oleme teie ja meie teenuste kasutamise kohta kogunud. Me ei tee kunagi ärilistel põhjustel teie andmeid kolmandatele osapooltele kättesaadavaks. See privaatsuseeskiri kehtib veebisaidi ja seal juurdepääsetava Penshop Europe B.V. teenuse kasutamise kohta. Nende tingimuste kohaldamise alguskuupäev on 21. veebruar 2020, kui uue versiooni avaldatakse, muutuvad kõik vanemad versioonid automaatselt kehtetuks. Selles privaatsusteatises kirjeldatakse, milliseid teie isikuandmeid me kogume, eesmärki (otstarbeid), milleks neid andmeid kasutatakse, ja tingimusi, mille alusel neid andmeid saab kolmandatele isikutele jagada ja kes on need kolmandad isikud. Samuti selgitame, kuidas me teie andmeid säilitame ja kuidas me neid andmeid väärkasutuse eest kaitseme ning millised õigused teil on seoses meie edastatud isikuandmetega. Kui teil on meie privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke ühendust meie privaatsusküsimuste kontaktisikuga, kelle üksikasjad on toodud meie privaatsuspoliitika lõpus.

 

Isikuandmete töötlemise kohta
Allpool saate lugeda teie andmete töötlemise viisi kohta, kus me (juhendame teisi) neid säilitama, millist turvatehnoloogiat kasutame ja kellel on juurdepääs andmetele.

 

Veebipoe tarkvara

 

Magento
Meie veebipood töötati välja Magento loodud tarkvara abil. Isikuandmeid, mille edastate meile meie teenuste kasutamiseks, jagatakse selle osapoolega. Magento pääseb teie andmetele juurde, et meile (tehnilist) tuge pakkuda, kuid nad ei kasuta kunagi teie isikuandmeid muul eesmärgil. Magentoga sõlmitud lepingu kohaselt peab Magento võtma sobivad turvameetmed. Magento kasutab küpsiseid tehnilise teabe kogumiseks teie tarkvara kasutamise kohta. Isikuandmeid ei koguta ega säilitata.

 

Veebimajutus

 

Hipex
Ostame veebimajutusteenuseid ja e-posti teenuseid Hipexilt. Hipex töötleb meie nimel isikuandmeid ega kasuta teie isikuandmeid oma eesmärkidel. See osapool võib aga teenuste kasutamise kohta metaandmeid koguda. Need ei ole isikuandmed. Hipex on võtnud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete kadumise ja volitamata kasutamise vältimiseks. Lepingu tõttu seob Hipexi konfidentsiaalsuskohustus.

 

Oma tavapäraste ärimeilide jaoks kasutame Hipexi pakutavaid teenuseid. Hipex on selles suhtes võtnud ka sobivaid tehnilisi ja korralduslikke abinõusid, et võimalikult palju vältida teie ja meie andmete väärkasutamist, kadumist ja riknemist. Hipexil pole juurdepääsu meie postkastile ja me käsitleme kogu oma e-posti teel edastatud suhtlust konfidentsiaalsena.

 

Makse töötlejad

 

MultiSafepay
Meie veebipoes tehingute (osa) sõlmimist haldab MultiSafepay platvorm. MultiSafepay töötleb teie nime ja aadressi ning makse üksikasju, näiteks teie pangakonto või krediitkaardi numbrit. MultiSafepay on võtnud teie isikuandmete kaitsmiseks vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed. MultiSafepay jätab endale õiguse kasutada teie isikuandmeid oma teenuse parendamiseks ja selleks (kolmandate osapooltega) anonüümsete andmete jagamiseks. Kõik ülalnimetatud teie isikuandmete kaitsega seotud garantiid kehtivad ka MultiSafepay teenuse komponentide kohta, millega nad tegelevad kolmandate osapooltega. MultiSafepay ei säilita teie andmeid kauem, kui seadus lubab.

 

Ülevaated

 

Feedback Company
Kogume arvustusi tagasisideettevõtte platvormi kaudu. Kui jätate tagasiside tagasisideettevõtte kaudu, peate täpsustama oma nime, elukoha ja e-posti aadressi. Tagasiside ettevõte jagab neid andmeid meiega, nii et saame ülevaate ülevaadet teie tellimusega siduda. Tagasiside ettevõte avaldab teie nime ja aadressi üksikasjad ka oma veebisaidil. Teie arvustust näidatakse ka Penshopi veebisaidil. Mõnel juhul võib tagasiside ettevõte teiega ühendust võtta, et paluda teil oma arvustust kommenteerida. Kui kutsume teid üles arvustust jätma, jagame tagasisidet pakkuvale ettevõttele teie nime ja e-posti aadressi ning teie tellimust puudutavat teavet. Nad kasutavad neid andmeid ainult selleks, et kutsuda teid arvustust kirjutama. Tagasiside ettevõte on võtnud teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tagasisideettevõtja jätab endale õiguse teenuse osutamiseks kasutada kolmandaid isikuid. Oleme selleks andnud tagasisideettevõttele loa. Kõik ülalnimetatud teie isikuandmete kaitsega seotud garantiid kehtivad ka tagasisideettevõtte teenuse komponentidele, mille jaoks nad kaasavad kolmandaid isikuid.

 

Lähetamine ja logistika
Kui tellite meiega tellimuse, on meie ülesanne saada oma pakk teile kätte. Tarnimiseks kasutame erinevate vedajate teenuseid. Seetõttu on vajalik, et jagame nendega teie nime ja aadressi. Neid andmeid kasutatakse ainult lepingu täitmiseks. Juhul, kui selline vedaja tellib töö allhankijatelt, peab ta tingimata tegema teie andmed kättesaadavaks ka sellistele osapooltele.

 

Arved ja raamatupidamine

 

Exact

Oma halduse ja raamatute värskendamiseks kasutame täpse teenuseid. Jagame nendega teie nime, aadressi ja tellimuse üksikasju. Neid andmeid kasutatakse müügiarvete haldamiseks. Teie isikuandmeid edastatakse ja säilitatakse turvaliselt. Täpsed on kohustatud hoidma saladust ja käsitlevad teie andmeid konfidentsiaalsetena. Täpsed kasutavad teie isikuandmeid mitte ühelgi muul eesmärgil, kui ülalkirjeldatud.

 

Andmetöötluse eesmärk

 

Töötlemise üldine eesmärk
Me kasutame teie andmeid ainult oma teenuste osutamiseks. See tähendab, et töötlemise eesmärk on alati otseselt seotud tellimusega, mille olete meile esitanud. Lisaks kasutame teie andmeid (suunatud) turunduseesmärkidel, kui olete selleks loa andnud. Nii saame teie veebisaidil sirvimise kogemust paremaks muuta. Kui jagate meiega andmeid ja me kasutame neid andmeid - välja arvatud teie taotlusel - teiega hiljem ühendust võtta, palume teil selgesõnaliselt selleks luba anda. Teie andmeid ei jagata ega müüda põhjuseta kolmandatele osapooltele. Pärast seda, kui olete nõustunud küpsiste lubamise teie seadmesse, võidakse teie andmeid kasutada asjakohaste reklaamide kuvamiseks. Kolmandad osapooled on kohustatud konfidentsiaalsust järgima nende ja meie vahelise lepingu või vande või juriidilise kohustuse alusel.

 

Automaatselt kogutud andmed
Meie veebisaidi poolt automaatselt kogutavaid andmeid töödeldakse meie teenuse parendamiseks. Need andmed (näiteks teie IP-aadress, veebibrauser ja opsüsteem) ei ole isikuandmed.

 

Abistamine maksu- ja kriminaaluurimisel
Mõnel juhul võidakse Penshop Europe B.V.-lt seaduslikult nõuda teie andmete jagamist valitsusasutuste fiskaal- või kriminaaluurimise käigus. Sellisel juhul oleme kohustatud teie andmeid jagama, kuid seisame selle vastu seaduses sätestatud võimaluste piires.

 

Hoidmisperioodid
Me säilitame teie andmeid seni, kuni olete meie klient. See tähendab, et hoiame teie kliendiprofiili seni, kuni teate, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada. Kui te meid sellest teavitate, käsitleme seda ka taotlusena, et meid unustatakse. Kohaldatavate halduskohustuste tõttu peame säilitama arveid teie (isiku) andmetega, seega säilitame neid andmeid kohaldatava tähtaja jooksul. Töötajatel pole aga enam juurdepääsu teie kliendiprofiilile ja dokumentidele, mille lõime teie tellimuse alusel.

 

Teie õigused
Vastavalt kohaldatavatele Madalmaade ja Euroopa õigusaktidele on teil andmesubjektina teatud õigused meie poolt või meie nimel töödeldavate isikuandmete suhtes. Allpool selgitame kõnealuseid õigusi ja seda, kuidas saate neile õigustele tugineda. Põhimõtteliselt saadame väärkasutuse vältimiseks teie andmete väljavõtteid ja koopiaid teile ainult meiliaadressil, mille olete meile juba andnud. Kui soovite andmeid saada mõnel muul e-posti aadressil või näiteks postiga, palume teil esitada isikutõend. Teile saadetakse kõik andmete väljavõtted ja koopiad masinloetavas andmevormingus, mida meie süsteemides kasutame. Teil on igal ajal õigus esitada kaebus andmekaitseametile, kui arvate, et oleme teie isikuandmeid valesti kasutanud.

 

Juurdepääsuõigus
Teil on alati õigus pääseda juurde andmetele, mida me (juhendame teisi) töötlema ja mis on seotud teie isikuga või on teile kindlaks tehtud. Samuti võite saata sellekohase taotluse meie kontaktisikule privaatsusküsimuste osas. Seejärel saate 30 päeva jooksul vastuse oma päringule. Kui teie taotlus võetakse vastu, saadame teile kõigile teada oleval e-posti aadressil kõigi andmete koopia koos ülevaatega neid andmeid töötlevatest töötlejatest, märkides, millisesse kategooriasse me neid andmeid oleme salvestanud.

 

Parandusõigus
Teil on alati õigus lasta muuta andmeid, mida me (juhendame teisi) töötlema ja mis on seotud teie isikuga või mida on võimalik teie kohta kindlaks teha. Samuti võite saata sellekohase taotluse meie kontaktisikule privaatsusküsimuste osas. Seejärel saate 30 päeva jooksul vastuse oma päringule. Kui teie taotlus võetakse vastu, saadame meile teadaoleval e-posti aadressil kinnituse nende andmete muutmise kohta.


Töötlemise piiramise õigus
Teil on alati õigus piirata andmete töötlemist, mida me (juhendame teisi) töötlema ja mis on seotud teie isikuga või on teile jälile saada. Samuti võite saata sellekohase taotluse meie kontaktisikule privaatsusküsimuste osas. Seejärel saate 30 päeva jooksul vastuse oma päringule. Kui teie taotlus võetakse vastu, saadame teile meile teadaoleval e-posti aadressil kinnituse, milles öeldakse, et neid andmeid ei töödelda enam enne, kui piiramise tühistate.

 

Õigus andmete teisaldatavusele
Teil on alati õigus omada andmeid, mida me (juhendame teisi) töötlema ja mis on seotud teie isikuga või on teie poolt jälitatavad ja mida töötleb mõni teine osapool. Samuti võite saata sellekohase taotluse meie kontaktisikule privaatsusküsimuste osas. Seejärel saate 30 päeva jooksul vastuse oma päringule. Kui teie taotlus võetakse vastu, saadame teile teadaoleval e-posti aadressil väljavõtted või koopiad kõigist meie poolt töödeldud või muude töötlejate või kolmandate osapoolte poolt meie juhiste järgi töödeldud andmetest. Suure tõenäosusega ei saa me sellisel juhul teenust jätkata, kuna andmefailide turvalist ühendust ei saa enam tagada.

 

Vastuväidete esitamise õigus ja muud õigused
Kui see on kohaldatav, on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele Penshop Europe B. V nimel või nimel. Kui te vaidlete vastu, peatame koheselt teie andmete töötlemise, kuni teie kaebust menetletakse. Kui teie vastuväide on õigustatud, teeme teile väljavõtted ja / või koopiad andmetest, mida (juhendame teisi) töödelda, ja lõpetame siis lõpliku töötlemise. Lisaks on teil õigus keelduda automaatsete individuaalsete otsuste tegemisest või profiilide koostamisest. Me ei töötle teie andmeid viisil, kus see õigus kehtib. Kui arvate, et see on nii, võtke palun ühendust meie kontaktisikuga privaatsuse küsimustes.

 

Küpsised

 

Google Analytics
Ameerika ettevõte Google paigutab küpsised meie veebisaidi kaudu osana oma “Analyticsi” teenusest. Kasutame seda teenust oma veebisaidi külastajate arvu jälgimiseks ja selle kohta aruannete loomiseks. Kehtivad seadused ja määrused kohustavad töötlejat võimaldama neile andmetele juurdepääsu. Kogume teavet teie sirvimiskäitumise kohta ja jagame neid andmeid Google'iga. Google võib seda teavet tõlgendada koos teiste andmekogumitega ja sel viisil teie liikumist Internetis jälgida. Google kasutab seda teavet sihitud reklaamide (Adwords) ja muude Google'i teenuste ja toodete pakkumiseks.

 

Kolmandate osapoolte küpsised
Juhul kui kolmanda osapoole tarkvaralahendused kasutavad küpsiseid, on see selles privaatsusteatises täpsustatud.

 

Muudatused privaatsuseeskirjades
Jätame endale õiguse muuta oma privaatsuseeskirju igal ajal. Sellelt lehelt leiate alati uusima versiooni. Kui uus privaatsuseeskiri mõjutab teie kogutud andmete töötlemise viisi, teavitame teid sellest e-posti teel.

 

Kontaktandmed
Penshop Europe B.V.
De Prinsenhof 1.03
4004 LN  Tiel
The Netherlands
+31(0)85-4012699
info@penshopeurope.com

 

 

Privaatsusküsimuste korral võtke ühendust
Jeffrey Kroon