Garantii
Kui saite meilt kahjustunud toote, siis võite selle tagastada. Kõikidele meie veebipoe toodetele kehtivad tarnija/tootemarkide garantii.
Kõik garantiid kehtivad nii, et need ei piira seadusjärgset garantiid. Seadusjärgne garantii tähendab, et toode on see ja toode teeb seda, mida tarbija võib põhjendatult eeldada.
Alt leiate erinevate tootemarkide garantii kehtivused:

Parker: 2 aastat
Waterman: 3 aastat
Cross: eluaegne
Sheaffer: 2 aastat
Diplomat: 2 aastat
Lamy: 3 aastat

Garantii ei kata allolevaid kahjustusi:
- Niiskuse või vee kahjustus
- Valesti kasutamisest tulenev kahjustus
- Igapäevase kasutamise tekitatav kulumine
- Toodete muutmine

Toote tagastamiseks võtke meiega ühendust alati enne toote tagasi saatmist. Saatke meile e-post aadressile info@penshop.ee
Pärast saades meilt kinnituse, et toodet on võimalik tagastada, võite toote tagastada allolevale aadressile:

Penshop Eesti
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Holland

Praakkauba tagastamise kulud maksab Penshop

Kaebused
Olgugi, et püüame täita kõikide klientide soove, võib teil tekkida kaebusi. Loomulikult arvestame kaebustega ja julgustame teid neist meile teada andma.
Lepingu täitmisega seotud kaebused peavad olema saadetud mõistliku perioodi jooksul ja olema täidetud korralikult ning selgelt. Võite oma kaebuse saate e-posti teel kirjutades aadressile info@penshop.ee . Seejärel saate kindlasti 7 päeva jooksul esitatud kaebuse asjus vastuse. Kas te pole kaebusele järgnenud meie vastusega rahul? Siis võite selle saata Geschillencommissie Thuiswinkel (Tarbijakaitseametile), mis asub aadressil Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag. (www.sgc.nl). Veel võite oma kaebuse saata Vaidluskomisjonile veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).